Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ -2019 г.

Обява

ПРАВИЛА за подбор на участниците и администриране на национална научна  програма „Млади учени и постдокторанти“ в Тракийски университет, Стара Загора

ЗАПОВЕД за назначаване на комисията, изготвила правилата за подбор на участниците и администриране на национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ в Тракийски университет, Стара Загора

ЗАПОВЕД за назначаване на комисии по структурни звена за подбор на участниците и администриране на национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ в Тракийски университет, Стара Загора

Протокол за разпределение по структурни звена на средствата , отпуснати по националната научна програма “Млади учени” в Тракийски университет

Класиране

Обява за допълнителен прием на участници

Второ класиране

Comments are closed